A Motivációs Térképről

A Motivációs Térkép egy egyedülállóan egyszerű, használható és hasznos eszköz. Az érzelmi energia mérésével lehetővé teszi, hogy könnyebben túljussunk személyes, vagy szakmai fejlődésünket hátráltató elakadásainkon, segíti a vezetőket és csapataikat abban, hogy hatékonyabban működjenek, illetve képes arra, hogy stratégiailag „turbó-löketet” adjon a szervezeti fejlődésnek.

A Motivációs Térkép a szervezetben:

1. Növeli a dolgozók megtartását.

2. Biztosítja, hogy a kiválasztás során minden pozíciót az arra legalkalmasabb jelölt töltsön be.

3. Követhetővé teszi a csapatok teljesítményének változását és láthatóvá a csapattagok egyéni motivációs igényeit.

4. Erős hatással van az értékesítésre, az elkötelezettségre és a szervezeti kultúrára.

5. Közös nyelvezetet biztosít, mely által mindenki megértheti kinek mi az igénye, így a saját célok összefésülhetőbbé válnak a csapat és a szervezet céljaival.

6. A vezetők kapnak egy áttekintést arról, hogy valójában mi zajlik az embereikben.

7. Egy olyan költséghatékony változáskezelő megoldást kínál, mely a teljes szervezeti kultúrát feltárja.

8. Növeli a csapatok teljesítményét.

9. Csökkenti a stresszt, a betegségek előfordulását és elősegíti a jól-létet.

A 9 motivációs preferencia:

1. A FELFEDEZŐ (Searcher)
jelentőségteljes, értéket teremtő munka

2. A SZABAD SZELLEM (Spirit)
szabadság, autonómia, független szellemiség

3. AZ ALKOTÓ (Creator)
új ötletek, innováció, kreativitás

4. A SZAKÉRTŐ (Expert)
specialista, szakértő, szaktudás

5. AZ ÉPÍTKEZŐ (Builder)
anyagiak, versenyző alkat, juttatások

6. AZ IRÁNYÍTÓ (Director)
hatalom, kontrol, befolyás, erős ráhatás

7. A SZTÁR (Star)
nyilvános elismerés, dicséret

8. A BARÁT (Friend)
emberi kapcsolatok, kapcsolódások

9. A MEGŐRZŐ (Defender)
biztonság, stabilitás, kiszámíthatóság

Tehát mi az a Motivációs Térkép?

A Motivációs Térkép egy ISO akkreditált online elérhető, az önmagunkról alkotott kép alapján készített lista, afféle leltár, mely a személyiségtípusok helyett kizárólag a motivációra koncentrál. A térkép, melynek online kitöltése 15 percet vesz igénybe, megmutatja motivátorainkat, motivációnk jelenlegi szintjét, és ajánl egy tervet is ennek növelésére. Segít abban, hogy mélyebben megismerjük motivációnkat, és megoldásokat is kínál teljesítményünk növelésére.

A Motivációs térkép segít az egyénnek…

1. Jó döntést hozni a karrierválasztásban, vagy ezzel kapcsolatos döntésekben.
2. Megállapítani, hogyan változik, és hogyan alakul majd a motivációja idő elteltével.
3. Megnézni, hogy a jelenlegi munkája mennyire van összhangban a legfontosabb motivátoraival, ami energiátl ad.
4. Fejleszteni a vezetői készségeket
5. Jobban kiteljesedni a munkában.

Tudtad-e, hogy………?

a dolgozók 64%-a a főnökük miatt lép ki, nem a munka, vagy a munkahely miatt.

Forbes, 2014

1. Az Egyéni Motivációs Térkép

megmutatja, hogy az egyén preferenciái milyen kapcsolatban állnak egymással. Az Akkreditált Tanácsadó (Map Practitioner) segíthet abban, hogy az egyének és vezetőik mely módokon tudják hasznosítani az eredményt, hogy ez által erősítsék a vezetői készségeket és a legjobb üzleti és karrier döntéseket hozzák meg. Egyéneknek, vezetőknek és coachoknak ideális megoldás.

2. A csapat Motivációs Térképe

megmutatja, hogy mi motiválja az adott csapatot. A Csapat-térkép a csapathoz tartozó egyének összevont eredményeiből készül. A vezető az értékelő segítségével megértheti, milyen mozgatórugói vannak a csapatnak. Ideális eszközvezetők, coachok, tanácsadók és trénerek részére.

3. A Szervezet Motivációs Térképe

megmutatja, hogy az ott dolgozók motivációja mennyire egyezik a cég értékeivel, küldetésével, jövőképével. A Térkép sokkal mélyebb megértést biztosít, mint a hagyományos dolgozói felmérések. Ideális eszköz a felső vezetés, L&D/OD/HR szakemberek, stratégiai tanácsadók, coachok, trénerek részére.

A Motivációs Térképek készítése általában egyéni szintről indul, egy szervezet csoportjában lévő egyént térképezünk fel. A térkép elkészítése után az Akkreditált Tanácsadó (Map Practitioner) visszajelzést ad a vezetőnek. A riport értékes információkat tartalmaz mind az egyének, mind a csapatok számára a motivációs mozgatórúgókról, amik a csúcsteljesítmény előmozdítói. A Tanácsadó segíthet abban, hogy a vezetők és az egyének jobban megértsék az eredményeket, és javaslatot adhat arra, milyen lépések lennének szükségesek a fejlődéshez. A Motivációs Térkép legfontosabb eredménye minden esetben a teljesítmény növekedése.

A Motivációs Térkép három szinten érhető el…

– Egyénileg – egyéni térkép
– Csapatban – a csapat térképe
– Szervezetben – a szervezet térképe

Képzeld el a jövődet, melyben…

  • Megvan a tudásod ahhoz, hogy mindig jó karrier-döntéseket hozz.
  • A csapatod minden tagjáról pontosan tudod, mi motiválja őket.
  • Tudod mennyire motiváltak az adott pillanatban, és azt is tudod, hogyan hass rájuk pozitívan.
  • A teljes szervezetben cselekedni tudsz, növelheted a motivációt és a teljesítményt.
  • Képes vagy arra, hogy meglásd a kollégák közti konfliktusok gyökerét, és segíts a megoldásban.

A Motivációs Térkép csak Tanácsadói visszajelzéssel érhető el, hisz így kap az egyén segítséget ahhoz, hogy helyesen értelmezze a Motivációs Térkép adta eredményt.

A 9 motivátor

Az Alkotó

A megújulást és az innovációt keresi, ahol kifejezheti a benne rejlő kreativitást.

A Felfedező

Munkájában az értelmet és a magasabb rendű célt keresi, hatással akar lenni a világra.

A Szabad Szellem

A szabadságot és a függetlenséget keresi, ahol saját döntéseket hozhat.

Az Irányító

A hatáskör, a befolyás, és az emberek/erőforrások feletti rendelkezés a fontos a számára.

Az Építkező

Pénzügyi és anyagi javakat, átlag feletti életszínvonalat keres, versengő alkat.

A Szakértő

A minél magasabb szintű tudást, és a szakmája részleteiben való elmélyülést keresi.

A Barát

A valahova tartozást, a barátságot és a tartalmas emberi kapcsolatokat keresi.

A Megőrző

A fennálló struktúrát szereti és védelmezi. Biztonságot és kiszámíthatóságot keres.

A Sztár

Megbecsülést, tiszteletet, és elismerést keres.